Test z Księgi Rodzaju

Przeczytaj Rdz 11,27-25,18, a następnie rozwiąż poniższy test.

Test nr 2
1. Gdzie urodził się Abraham?
a)w Charanie
b) w Sychem
c) w Ur
d) w Tyrze

2. Abraham udał się do Egiptu, ponieważ...
a) chciał tam więcej zarobić
b) w Kanaanie zapanował głód
c) chciał odwiedzić krewnego Potifara
d) wybuchła kłótnia wśród jego pasterzy

3. Co uczynił Abraham, gdy dowiedział się, że porwano Lota?
a) zaproponował porywaczom pieniądze
b) urządził pościg za porywaczami i wybawił Lota
c) bardzo się smucił z tego powodu i dużo pościł
d) wynająl beduina, aby odnalazł Lota i wybawił go

4. Niewolnica Hagar pochodziła z:
a)Egiptu
b)Charanu
c)Grecji
d)Rzymu

5. Pierwszy syn, który urodził się Abrahamowi, miał na imię
a) Izaak
b) Beniemin
c) Ezaw
d) Izmael

6. Lot był dla Abrahama:
a) bratem
b) siostrzeńcem
c) bratankiem
d) kuzynem

7. O które miasto Abraham targował się z Panem Bogiem?
a) o Ur
b) o Niniwę
c) o Sodomę
d) o Betel

8. Co się stało z żoną Lota, która nie posłuchała Bożego nakazu?
a) została sparaliżowana
b) stała się trędowata
c) straciła wzrok
d) stała się słupem soli

9. Jak się nazywał kraj, gdzie Abraham mial ofiarować swego syna Izaaka?
a) kraj Moria
b) kraj Ammonitów
c) Moab
d) Edom

10. Jak miała na imię żona Izaaka i córka Nachora
a) Rachela
b) Rebeka
c) Lea
d) Bilha

Strona główa